Disclaimer 

Deze website is volledig bedoeld ter educatie en ten alle tijde geen financieel advies of het aanzetten tot aanschaf van producten.

www.nieuwinbeleggen.nl, hierna te noemen Nieuwinbeleggen, verleent u hierbij toegang tot www.nieuwinbeleggen.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Nieuwinbeleggen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Nieuwinbeleggen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nieuwinbeleggen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nieuwinbeleggen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nieuwinbeleggen. Als er informatie is gebruikt van anderen zal er een vermelding worden gedaan van de bron en worden er waar nodig credits gegeven aan de auteur. Wanneer u van mening bent dat Nieuwinbeleggen iets gebruikt, waarvan u de intellectueel eigenaar bent en deze ten onrechte wordt gebruikt, kunt u zich melden bij Nieuwinbeleggen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nieuwinbeleggen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Scroll naar boven